Sostenibilitat

A MYAA tenim un compromis integral amb el diseny sostenible recolzat por nombrosos Procedimients de Qualidad Medioambiental conformes amb les normes ISO 9001 i 14001 auditades pel servei d’Acreditació del Regne Unit UKAS. Entenem la sostenibilitat no nomes en termes de necessitat o obligació, sino tambe de desenvolupament cultural, social i económic.

Tots els nostres projectes están disenyats primant la sostenibilitat i la reducció en el cost durant el cicle de vida complert dels edificis.

Els nostres projectes integren diferents disciplines incloent el diseny i la ingeniería medioambiental. També desaenvolupem prototipus sostenibles utilizant técniques de producció que siguin eficients des del punt de vista energétic, incloent la creació d’Eco Viviendas, Eco Hoteles i Eco Retail Centres.

El nostre treball amb els principals promotors d’UK i del mon ha cristalizat en la creació de centres comercials de carbono zero. També hem treballat a la ciutat de Masdar, la primera ciutat del mon de carbono neutral.

Som una peca clau en l’us de la Dinámica de Fluits Computacional (CFD) en el diseny de Planejament urba i seguim tambe aquest enfoc per proposar solucions ingenioses que permetin l’estalvi d’energía en els edificis.

Treballem seguint els estándars globals pel diseny sostenible, incloent LEED (Lideratge en Energía i Diseny Ambiental), BREEAM Building Research Establishment Métode d’Avaluació Ambiental, QSAS, Estidama i altres. Hem disenyat i construit edificis LEED Platinum que representen alguns dels edificis mes sostenibles del mon.